เจ้าสาวที่แสนทุกข์ทรมาน ส่วนที่ 1. วิปปิ้งอย่างหนัก, ตบยาก, ทุบตีและเจ้าสาวที่ต่ำต้อย